2015/08/19

ความผิดพลาดในวันนี้: ประเมินภาพที่จะวาดต่ำเกินไป, เร่งและพยายามจะขับสีในแบบที่ไม่ถนัด, ต้องฝึกทักษะการผสมสีไม่ใช่แก้สีด้วยการระบายทับบ่ »

ฝึก

เมื่อสติไม่สมบูรณ์ ก็ไม่มั่นคง แลฟุ้งดังตะกอนขุ่น ร้อนรุ่มกลุ้มไฟเผา เมื่อนั้นจึงเอนเอียง เมื่อเอนเอียงจึงไม่ »

I can't my eyes off of you

เวลาผ่านไป แต่คุณน่ารักขึ้นเรื่อยๆ ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นเป็นคุณหรือภาพในใจกันแน่นะ »