สวนสาธารณะ

เราสามารถมองไปบนท้องฟ้ากว้างใหญ่ได้ เรามองเห็นเมฆลอยล่องได้ เรารับรู้และเริงรื่นหรือหลบร้อนลมที่พัดมาได้ เรามีสิทธิมองความสวยงามของต้นไม้ได้ ราก ลำต้น »

แด่องค์พุทธะ ๑

"ก่อนจะทรงมีพระประสูติกาล พระมารดาของพระองค์ทรงสุบินเห็นพญาช้างเผือก ๖ งวง ลอยลงจากสวรรค์พร้อมด้วยเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญ พญาช้างเผือกเดินตรงเข้าหาพระองค์ »

เรื่องเล่าในโลกแปลกประหลาดหมายเลข 1: นักขี้เกียจ

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีบุตรชายคนหนึ่งซึ่งอันเป็นที่รักของพ่อแม่ ตามประสาธรรมดาครอบครัวทั่วไป อาศัยอยู่ในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ »

มาหาเชียงใหม่ที่บ้านเพื่อน

วันนี้ได้กลับมาหาเชียงใหม่อีกครั้งหลังจากหายหน้ากันไปนาน เพราะความห่างกันทำให้เมื่อเจออีกครั้งเป็นความรู้สึกสดชื่นอย่างไม่คุ้นเคย »