เรื่องเล่าในโลกแปลกประหลาดหมายเลข 1: นักขี้เกียจ

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีบุตรชายคนหนึ่งซึ่งอันเป็นที่รักของพ่อแม่ ตามประสาธรรมดาครอบครัวทั่วไป อาศัยอยู่ในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ »