ดอกบัวบานเมื่อใด เธอจะร่วงโรยเมื่อใด

แสงเช้าโอบกอดดอกบัว
ไม่รู้ว่าดอกบัวจะร้อนรึเปล่า
แต่เธอดูช่างนุ่มนวลหรือเกิน

ในวันนี้อาจมีหลายชีวิตที่ตายไป
หลายชีวิตกำเนิดขึ้น
ความเศร้าใจทั้งหลาย
มาสู่เราโดยไม่ได้เตรียมใจ

ขอให้เธอเบ่งบาน
และอ่อนโยนดังดอกบัว