เพียงฝัน เพียงมายา

.. สากลโลกธาตุอันไพศาล ก็ตั้งอยู่แต่ภายในใจเธอเท่านั้น, เมื่อเป็นดังนั้น จะมีที่อื่นที่ไหนอีกเล่า ที่จะหาพบสิ่งต่าง »

ปรุง

ในบ่ายวันหนึ่ง สายลมแผ่วๆ แสงแดดอ่อนๆ ผมกำลังนั่งกินเกี๋ยวต๋วยไก่รสอร่อยเจ้าประจำ ผมใช้ตะเกียบแกะเนื้อให้หลุด พร้อมจิ้มน้ »

Cloud Atlas : สรรพสิ่งสัมพันธ์ ธรรมชาติที่ถูกละเลย

มีคนบอกว่าถ้าเราอยากเจอสิ่งดีๆ ก็ควรอยู่สถานที่ที่ดี ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีเรื่องวุ่นวายหลายครั้งครา บางครั้งเราก็อยากหลบจากความคิดในใจที่โหวกเหวกเซ็ »